SWGK IT Sp. z o.o. Sp. k.

Podmioty powiązane CIT  • Transfer Pricing Manager

Podmioty powiązane CIT • Transfer Pricing Manager


Prowadzenie odpowiedniej polityki cen transferowych jest wymagane w przypadku podmiotów powiązanych, które spełniają warunki ustawowe. Obowiązek ten obejmuje m.in. podmioty powiązane płacące CIT, jeżeli w ciągu roku podatkowego kwota tego rodzaju transakcji przekroczyła 100 000 euro, a jej wartość była mniejsza lub równa 20% wysokości kapitału zakładowego stron biorących udział w transakcji. Wymienioną powyżej kwotę należy przeliczyć na złotówki zgodnie z kursem euro ogłoszonym przez NBP ostatniego dnia poprzedniego roku podatkowego.

Każda transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi powinna być dokumentowana, a osoba odpowiedzialna za nadzorowanie polityki cen transferowych ma za zadanie na bieżąco kontrolować, czy wymieniony limit 100 00 euro dla podatników CIT nie został przekroczony. Aby nie popełnić błędu i zagwarantować sobie wsparcie w prowadzeniu polityki cen transferowych, warto skorzystać z nowoczesnego, profesjonalnego narzędzia Transfer Pricing Manager.

Opublikowano: 2019-06-03

SWGK IT Sp. z o.o. Sp. k.

Wojskowa 4 6-079 Poznań 612001118

Facebook Twitter

Oceń firmę (0 z 0 głosów):


Nie zamieszczono jeszcze komentarzy.

Sprawdź w pobliżu


Multimasz sp. z o.o. sp.k.

ul. Wrocławska 96, Bralin / https://www.centralne-smarowanie.com


Sprawdź szczegóły »

Galloma Sp. z o. o.

ul. Parkowa 2, Baranowo / http://galloma.pl/


Sprawdź szczegóły »

MS Auto Car

ul. Okólna 38, Poznań / http://msauto-car.pl/


Sprawdź szczegóły »